Drainage

Bij WitWay vindt u een uitgebreid aanbod aan verschillende drainage materialen. Elk bestaande maat drainagebuis en elk type drainage hulpstuk gemaakt van verschillende materialen zijn in verschillende lengtes bij ons verkrijgbaar! Drainage wordt gebruikt om het waterpijl in de bodem van bijvoorbeeld uw tuin of land op peil te houden. Dit wordt gedaan door het overtollige water af te voeren, naar bijvoorbeeld een sloot of greppel. U kunt tevens de drainage aansluiten op de regenwaterafvoer van uw huis. Zodra de drainage is aangebracht, kunt u hier jarenlang plezier van beleven. Één drainagebuis gaat namelijk tot wel 50 jaar lang mee! Voor een goede aansluiting zijn verschillende drainage hulpstukken verkrijgbaar zoals een eindbuis of een drainage riool verloop. Dit en meer vindt u allemaal in het online aanbod van WitWay!

Drainage leggen

Onder drainage wordt de ondergrondse afvoer van grondwater via drainagebuizen naar open water verstaan, die zijn vervaardigd uit kunststof PVC, PP of PE. Bij drainage leggen komt het overtollige grondwater via de aangebrachte perforaties in buis in de drainageslang terecht. Een drainagesysteem is een wijd vertakt netwerk van buizen, hulpstukken en controleputjes. Het systeem wordt op een bepaalde diepte onder het maaiveld in de grond gelegd en mondt uit op een hoofddrain of op open (oppervlakte) water. Drainagesystemen worden veel ingezet voor het draineren van cunetdrainage, paarden rijbanen en ringdrainage, maar u kunt ook drainage leggen op een industrieterrein, bouwterrein of landbouwgrond.

Al onze drainagebuizen en hulpstukken voldoen aan het KOMO keurmerk zodat de beste kwaliteit kan worden gegarandeerd. Om de walkant niet weg te laten spoelen kunt u tijdens het drainage leggen gebruik maken van een drainage eindbuis in combinatie met een taluudgoot. Voor alle onderdelen die u nodig heeft bij het drainage leggen bent u bij WitWay aan het juiste adres. Naast onze drainage hulpstukken vindt u in ons aanbod drainagebuizen op rollen van 25, 50 en 150 meter. De populaire maten drainagebuizen kunt u tevens per meter bestellen. Bij Witway vindt u de verschillende soorten drainagebuizen en hulpstukken die u nodig heeft voor de drainage leggen in uw tuin of rijbak.

Drainage tuin

Wilt u drainage in uw tuin aanleggen? Voor de afvoer van het hemelwater kunt u gebruik maken van onze flexibele, geribbelde kunststof drainage tuin buizen. Belangrijke eigenschappen van deze drainagebuizen zijn de stijfheid tegen uitwendige druk en de mechanische sterkte. Deze sterkte wordt verkregen door de geribbelde wand van de drainageslang, deze is sterk en flexibel! De ribbeldrainage is verkrijgbaar in een zwarte of gele kleur en alle drainage producten van WitWay waaronder deze drainagebuizen, beschikken over het KOMO-keurmerk. Het doel van drainage tuin is het opheffen van wateroverlast, ofwel het afvoeren van overtollig grondwater dat ervoor zorgt dat de planten in uw tuin, groentetuin, gazon of grasland beter groeien en meer opleveren. De voordelen die u met drainage tuin kunt bereiken zijn:

  • Betere ondergrondse waterhuishouding
  • Betere ondergrondse luchthuishouding
  • Betere structuur van de grond

Drainage buis

Een drainagebuis kent vele mogelijkheden als het gaat om afvoer- en toevoer van water en lucht. Waar u ook drainage wilt aanleggen, bij WitWay vindt u een geschikte drainagebuis die voor een oplossing biedt voor elke situatie! Voorafgaand aan een drainagesysteem aanleggen is het van belang om te onderzoeken in welke situatie en voor welk doeleinde u drainage wilt aanleggen, zodat u de juiste materialen in huis haalt!

• Drainage stedelijke gebieden
Door planologische besluitvorming worden steeds meer gebieden aangewezen voor woningbouw. Deze percelen hebben vaak een slechte bodemgesteldheid en drooglegging. Hiervoor kan een drainagebuis oplossing bieden. Door sterke mechanisatie zoals prefab-bouw en gietbouw dienen bouwterreinen onder alle omstandigheden voor zwaar materieel toegankelijk te zijn. Bij het gewenste bouwtempo is het bovendien noodzakelijk dat de aanleg van funderingen, kabels, leidingen en rioleringen gedurende het gehele jaar vrijwel ongestoord kan plaatsvinden.

• Bedrijfs- en woningdrainage
Door nieuwe technische ontwikkelingen worden in de bedrijfs- en woningbouw hogere eisen gesteld aan de ontwatering en de aanleg van drainage. Zo worden verwarmingsbuizen onder de vloer geplaatst en zeker heteluchtverwarming verdragen geen vochtige of natte kruipruimtes. Daarnaast kunnen bepaalde leidingen in de kruipruimte door te veel vocht gaan corroderen. Ook kan er op den duur schade optreden door rotten van houtwerk en uitzetten van parket- en laminaatvloeren. Ten slotte zal inspectie of herstel van leidingen zonder hinder van een te hoge grondwaterstand moeten kunnen plaatsvinden.

• Wegdrainage
Drainage langs wegen zorgt ervoor dat:

  • Regenwater wordt afgevoerd door een ondergronds drainagebuis leidingsysteem
  • Beschadiging van het wegdek door bevriezing wordt voorkomen

• Taluddrainage
Deze vorm van drainagebuis aanleggen voorkomt dat steile taluds of walkanten afschuiven door overtollig naar beneden stromend regenwater.

• Drainage van recreatieterreinen
Een drainagebuis onder sportvelden en andere recreatieterreinen is aan te bevelen vanwege het intensieve gebruik. Hierdoor kunnen deze terreinen snel en doeltreffend worden aangelegd en wordt het onderhoud geminimaliseerd.

• Vuilstortplaatsen
Bij aanleg van vuilstorten wordt onder de aan te brengen kunststoffolie een drainagebuissysteem aangebracht om de grondwaterdruk weg te nemen en bij eventuele lekkage van het stort het vervuilde water snel af te voeren. Daarnaast wordt op het folie meestal een drainagesysteem aangelegd om het overtollige vervuilde water af te voeren naar een zuiveringsinstallatie. Bij een afgewerkte stort wordt meestal op één meter beneden afwerkhoogte een drainage aangebracht om het overtollige hemelwater af te voeren.

• Dieptedrainage / Horizontale bronnering
Onder diepdrainage en horizontale bronnering verstaat men het afpompen van een ondergronds aangebracht filter (PVC ribbelbuizen met een omhulling) met het doel de grondwaterstand (tijdelijk) te verlagen. Een diep drainagebuis vereenvoudigt het leggen van kabels en leidingen, het versnellen van zettingen, en dergelijke.

• Verwijdering vervuild grondwater
Bij een grondwatervervuiling kan op verschillende dieptes een drainagebuis worden aangelegd, die het vervuilde water via afpompen kan verwijderen. Bij grotere projecten wordt meestal een verticaal scherm aangelegd in combinatie met drainage, rond het te behandelen gebied. Voor het ontzouten In gebieden met een hoog zoutgehalte kan een drainagesysteem de zoutoplossing na irrigatie afvoeren.

• Ontgassen
Een drainage buis is uitermate geschikt voor het aanvoeren van zuurstof voor beplanting en bomen in stedelijke gebieden met veel asfalt en tegels..

• Klimaatbeheersing
Warmte in een gebouw kan worden gereguleerd door onder het gebouw - enkele meters diep - een horizontaal drainagebuis systeem van niet-geperforeerde ribbelbuizen aan te brengen. Vooral in de stallenbouw is deze vorm van drainage toegepast.

Een WitWay drainagebuis en drainage hulpstukken voldoen aan de hoogste eisen en normen op het gebied van regenwaterafvoer. Deze duurzame materialen met hergebruikgarantie zijn snel uit voorraad leverbaar tegen de laagste prijs! Heeft u naar aanleiding van ons drainage aanbod nog vragen? Neem dan contact op met de medewerkers van onze klantenservice. Zij beantwoorden graag al uw vragen! Bestel vandaag nog uw drainagebuis en hulpstukken online bij WitWay en ga vrijwel direct aan de slag met de aanleg van uw drainagesysteem!