Waterleiding

Waterleiding aanleggen in of op de muur

In uw huis is het de mooiste oplossing om de waterleiding zoveel mogelijk uit het zicht te houden en in de muur te verwerken. De waterleiding komt dan op de plaats waar het water nodi is uit de muur. Omdat u de waterleiding in de muur aanlegt, is het essentieel om verzekerd te zijn van een waterdichte verbinding. Het is belangrijk om vooraf een tekening te maken van de situatie, waar het leidingwerk moet komen voor nu, maar ook voor in de toekomst. Mocht u ooit willen boren in de muur waar de waterleiding in is verwerkt, is het belangrijk om te weten op welke plaats de waterleiding zich bevind.

Als u de leidingen in de muur verwerkt, doet u deze in een mantelbuis. Door temperatuursinvloeden zetten de leidingen uit en krimpen ze. De mantelbuis voorkomt dat hierdoor schade aan uw gestucte muur of uw tegelwerk ontstaat.  

Als u het leidingwerk op de muur bevestigt, bent u flexibel en ziet u meteen wanneer er een lekkage is. Verder is het minder arbeidsinstensief dan de leidingen in de muren te verwerken. Het nadeel hiervan is dat het estetisch minder mooi is. Daarbij kunnen de leidingen in de loop van de tijd gaan verkleuren.