België

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, adviseren wij u om verder te shoppen op onze Belgische webwinkel.

Levering in binnen- en buitenland
Supersnelle levering
Ruim 3000m2 aan magazijn
InstallatiePVC AfvoerDakgotenDrainageWatertechniekTyleenBeregeningAgriElektraBlog

Drainagesysteem

Een drainagesysteem zorgt ervoor dat de overmaat aan regenwater zo snel mogelijk wordt afgevoerd. Daarnaast regelt een drainagesysteem dat de grondwaterstand op een zodanig peil blijft, dat de tuin of het terrein ook in een natte periode goed begaanbaar en bewerkbaar blijft.

Het voordeel van drogere grond is bovendien dat deze snelle opwarmt in het voorjaar. Hierdoor kan het gras sneller herstellen van de moeilijke wintermaanden.

Werking drainagesysteem

Als het regent, valt het regenwater als druppels op de grond. Het regenwater is dan nog niet mobiel, het blijft op de plek liggen waar het is gevallen. Pas als de grond verzadigd raakt, zakt het water verder onder invloed van de zwaartekracht.

Als het regenwater is aangekomen bij het grondwater, neemt de weerstand behoorlijk toe, omdat de watermoluculen van het regenwater de watermoleculen van het grondwater moeten verdringen. De snelheid waarmee dit kan, is afhankelijk van de doorlatendheid van de grond. Als er een drainagesysteem in de grond ligt, valt de weerstand van de watermoleculen in de grond weg en kan het water makkelijker verplaatsen. Het water kiest immers de weg van de minste weerstand. HIerdoor kan het regenwater worden afgevoerd via het drainagesysteem.

Slecht doorlatende klei- en leemgronden met kleine poriën hebben een veel grotere weerstand dan de meeste zandgronden, waardoor het regenwater makkelijker wegzakt in een zandgrond, dan ik een klei- of leemgrond.

Soorten drainagesysteem

Er bestaan verschillende manieren om een drainagesysteem aan te leggen. Afhankelijk van de situatie en de grootte van het terrein waar het drainagesysteem wordt aangelegd, kunt u voor de volgende systemen kiezen.

Enkelvoudig drainagesysteem

Enkelvoudig drainagesysteemBij een enkelvoudig drainagesysteem mondt elke drainagebuis uit in een sloot of een vijver. Dit is een het meest eenvoudige drainagesysteem en zeer eenvoudig aan te leggen. Het voordeel is dat dit drainagesysteem eenvoudig is te controleren en te onderhouden. Dit drainagesysteem geeft wel beperkingen bij een hoog waterpeil in de sloot. Bovendien zijn er veel lelijke eindbuizen te zien die uitkomen in de sloot.

Het enkelvoudige draiangesysteem kan sleufloos worden aangelegd met behulp van een V- ploeg. Dit geeft relatief weinig schade aan de toplaag. Het voordeel van een open sleuf is, dat deze kan worden opgevuld met goed doorlatend materiaal om de drainerende werking te verbeteren.

Samengesteld drainagesysteem

Samengesteld drainagesysteemBij een samengesteld drainagesysteem worden alle drainagebuizen aangesloten op 1 verzamel drainagebuis, die het water afvoert naar een lozingspunt of put. Dit gebeurt vaak via een controle put, welke van bovenaf kan worden geopend.
Dit drainagesysteem is bewerkelijk en relatief duur in aanleg door de putten en aansluitingen, maar kan wel onopvallend worden weggewerkt. Dit drainagesysteem is vooral geschikt bij beperkte lozingsmogelijkheden.

Visgraat drainagesysteem

Visgraat drainagesysteemBij een visgraat drainagesysteem worden de drainagebuizen via een Y-stuk aangesloten op de hoofddrain. Het onderhoud van het drainagesysteem gebeurt vanaf het hoogste punt, middels het doorspuiten van de drainagebuizen. Dit drainagesysteem kan onopvallend worden weggewerkt.

Diameter drainagesysteem

De diameter van het drainagesysteem wordt bepaald door de toepassing van de drainagebuis. Voor tuinen wordt in de meeste gevallen een drainagebuis met een diameter van 80 mm gebruikt. Het volgende schema geeft een leidraad voor de te maken keuze:

  • 50mm: Kassenbouw
  • 60mm: Landbouw / Tuinen / Paardrijbakken
  • 65mm: Sportvelden
  • 80mm: Tuinen / Paardrijbakken / Bouwrijpmaken / Grond-Weg-Waterbouw / Bronnering
  • 100mm: Hemelwaterafvoer boerderijen / Bouwrijp maken / Grond-Weg-Waterbouw / Bronnering
  • 125mm: Hoofddrainageleiding / GWW
  • 160mm: Hoofddrainageleiding / GWW
  • 200mm: Hoofddrainageleiding / GWW
  • 250mm: Stalbeluchting

Drainagesysteem vragen

Heeft u nog vragen over een drainagesysteem, neem dan gerust contact op met onze medewerkers. Zij helpen u graag verder.

WitWay: Voor degenen die het gaan maken!

Gerelateerde producten