België

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, adviseren wij u om verder te shoppen op onze Belgische webwinkel.

Nu op de gehele uitverkooppagina 20% korting met de actiecode: UITVERKOOP
Menu
Klantenservice Momenteel gesloten
account
search
wishlistcart
usp Levering in binnen- en buitenland
usp Supersnelle levering
usp Ruim 3000m2 aan magazijn
Hemelwaterafvoer

Infiltratiesysteem regenwater

Infiltratie is het indringen van water in de grond. Van oudsher wordt het hemelwater rondom ons huis valt afgevoerd via het riool. Regenwater is erg schoon water. door het af te voeren via het riool, komt het uiteindelijk in de waterzuiveringsinstallatie terecht. Terwijl u regenwater prima in uw eigen tuin zou kunnen hergebruiken. Het is belangrijk dat het regenwater tijdelijk kan worden opgevangen om juist in een periode van droogte te worden gebruikt. 

Het afkoppelen van het regenwatersysteem van het riool wordt steeds populairder, waardoor het regenwater nu op het eigen terrein wordt benut. Het afkoppelen van het regenwater en het op eigen terrein hergebruiken van het regenwater doet u met een infiltratiesysteem. 

Voordelen infiltratiesysteem

Het afkoppelen van het hemelwaterafvoersysteem van het riool heeft meerdere voordelen. Zo wordt de wateringszuiveringsinstallatie minder belast. Om deze reden geven gemeenten en waterschappen ook een afkoppelsubsidie, meestal op basis van het aantal vierkante meters dakopppervlak. Vaak mag het subsidiebedrag ook gedeeltelijk gebruikt worden voor bijvoorbeeld de aanschaf van een regenton.

Daarnaast heeft een infiltratie ook als voordeel dat het regenwater uiteindelijk alsnog in de grond komt ,waar het ook als neerslag terecht komt. Zij het op een later moment, wanneer er sprake is van droogte. Hierdoor wordt de verdroging van de grond beperkt en komt het regenwater ten goede aan het grondwater.

Afkoppelen afvoer hemelwater

Het afkoppelen van het regenwater is niet moeilijk. U kunt het regenwater op verschillende manieren afkoppelen. Welke methode geschikt is voor uw tuin, hangt af van de beschikbare oppervlakte en de functie van uw tuin. Ook bij hevige regenval moet het systeem in staat zijn het water te verwerken. De berging slaat het water tijdelijk op, waarna het gebruikt kan worden of rustig in de bodem kan wegzakken.

U kunt het infiltratiesysteem bovengronds en ondergronds aanleggen. 

Bij een bovengronds systeem vangt u het regenwater van het dak via de dakgoot en de regenpijp op. De dakgoot eindigt bovengronds in een regenton. De ruimte voor de opvang van het water bevindt zich dus boven de grond en is zichtbaar.

Bij een ondergronds systeem zit de infiltratievoorziening onzichtbaar onder de grond. Het regenwater wordt via de dakgoten en de regenpijp opgevangen. De afvoer via de regenpijp gaat verder onder de grond en eindigt dan in een infiltratiebuis en/of infiltratiekratten.

Per bodemsoort en terrein moet worden gekeken wat de beste methode is en moet worden uitgezocht hoe de afvoer van het regenwater bij uw huis geregeld is. Afkoppelen kan door middel van zinkputten, infiltratiekratten of drainageslangen. De capaciteit van een infiltratievoorziening wordt bepaald door:

•   De K waarde (hydrologische conductiviteit) van de bodem

•   Het volume van de infiltratievoorziening

•   Het totaal oppervlak van de zijkanten van de infiltratievoorziening (het uitwisselingsoppervlak)

Het is belangrijk om te voorkomen dat er zand en ander vuil in het infiltratiesysteem komt, dit kan verstoppingen veroorzaken. Daarom is het van belang om boldraadroosters in de regenpijp, een bladvanger en zandvangers te gebruiken. 

Subsidie infiltratiesysteem

Omdat de gemeenten en waterschappen erbij gebaat zijn dat u de regenwaterafvoer niet via het riool laat lopen en daardoor de waterzuiveringsinstallatie minder wordt belast, hebben veel gemeenten en waterschappen een subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater ingesteld. De subsidie kan oplopen tot meer dan 10 euro per vierkante meter. U vindt hierover meer informatie bij uw gemeente.

Onderhoud infiltratiesysteem

De eenvoudige bovengrondse infiltratievoorzieningen hebben nauwelijks onderhoud nodig. Af en toe het gootje uitvegen en blad verwijderen van de bezinkplek is voldoende. Ondergrondse infiltratiekratten en -buizen vragen iets meer zorg. De zandvang zal een keer per jaar leeg geschept moeten worden.